DocumentenMiddels dit formulier kunt u alle benodigde gegevens doorgeven bij het aanmelden bij Stichting Beschermingsbewind.
Aanmeld formulier
Verder is het wenselijk dat u aan belanghebbenden bij uw verzoek (de gezins- of familieleden van betrokkene die u in het formulier moet vermelden), zoveel mogelijk tevoren al vraagt om een akkoordverklaring te tekenen.

Akkoord verklaring
Klachten reglement STIB
In geval van een klacht, kunt u met behulp van de Klachtenformulier een klacht indienen.
Klachten formulier STIB
Procesbeschrijving Stib