Ik regel je geldzaken als je het zelf niet kan.

Kan een cliënt zijn financiële zaken niet meer zelf regelen.

  • De rechter kan dan bepalen dat iemand anders de beslissingen neemt over geld en goederen (=vermogen).
  • De rechter stelt dan een bewindvoerder aan.
  • De cliënt mag vervolgens niet meer zelf beslissen over geldzaken.

Visie:

Opmaat en verantwoord vermogensbeheer

Missie:

Zorgdragen dat de klant regie over zijn/haar financien of vermogen terug krijgt

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om u te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u.

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een belastingaangifte doen, maar ook (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Het kan gaan om het hele vermogen, of om een gedeelte daarvan.

Kernkwaliteit van ST-IB:

De bewindvoerder bij ST-IB is zowel opgeleid als maatschappelijk werkster als financiële medewerkster. Dit betekend dat de bewindvoerder heel goed kan inleven in de persoonlijke situatie van de klant op verschillende gebieden. Maatwerk kan leveren door een luisterend oor te bieden aan de klant. Respect staat op de voorgrond zodat de klant in zijn waarde gelaten kan worden.