Werkwijze

Als klant van ST-IB wordt een budgetplan van uw financiële huishouding gemaakt. Er wordt een beheerrekening geopend voor het beheer van uw inkomsten en uitgaven. wekelijks of maandelijks wordt volgens afspraak een bedrag voor de huishoudinggeld overgemaakt op uw eigen bankrekening of door ST-IB geopend basisrekening.